نارسائی زودرس تخمدان( یائسگی زودرس) به معنای یائسگی قبل از سن ۴۰ سالگی است. حدود ۱% شیوع دارد و علت ذخیره پایین تخمدان از بدو تولد و یا مداخلات بعدی از جمله شیمی درمانی … است.

تعریف یائسگی: قطع قاعدگی (آمنوره) حداقل به مدت یک سال.

سن یائسگی بصورت ژنتیکی تعیین می شود.

سایر عوامل موثر که باعث کاهش سن یائسگی می شوند عبارتند از:

۱- سیگار

۲- داروهای شیمی درمانی

۳- رادیوتراپی به ناحیه لگن

۴- جراحی های انجام شده بر تخمدان

نارسائی زودرس تخمدان( یائسگی زودرس) به معنای یائسگی قبل از سن ۴۰ سالگی است. حدود ۱% شیوع دارد و علت ذخیره پایین تخمدان از بدو تولد و یا مداخلات بعدی از جمله شیمی درمانی … است.

دوره گذر از یائسگی: دوران ۵-۳ سال قبل قطع کامل قاعدگی می شود. که با مدت ضعیف سیکل- فقدان قاعدگی- در برخی سیکل ها و افزایش FSH (هورمون جنسی) مشخص می شود.

بنابراین تشخیص یائسگی بصورت گذشته نگه داده می شود.

عوارض یائسگی:

۱- عوارض وازوموتور(گر گرفتگی)

۲- استئوپورز(پوکی استخوان)

۳- خشکی واژن و کاهش میل جنسی

۴- بیماری قلبی و عروقی

تغییر سبک زندگی جهت درمان عوارض یائسگی بسیار مفید است از جمله:

۱- کاهش وزن

۲- ترک دخانیات

۳- عدم مصرف الکل

۴- عدم مصرف ادویجات

۵- پوشیدن لباس های نازک و خنک ومحیط خنک

درمان های گیاهی از نظر علمس تاثیر به سزائی ندارد از جمله استفاده از فیتو استروژن ها -کوهوش سیاه

طب سوزنی تاثیر مثبت در درمان عوارض یائسگی ندارد.

جهت درمان و پیشگیری عوارض یائسگی با پزشک معالج خود مشاوره فرمائید.